Tarife

Verificati tipul de acces disponibil

Descriere

 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness cu antrenor
 • Fitness + Box(fara antrenor)
 • Box
 • Aerobic
 • Aerobic + Fitness
 • Aerobic + Fitness
 • Fitness HAPPY HOUR(07-14)

Durata

 • o luna
 • o intrare
 • o saptamana
 • 2 saptamani
 • 3 luni
 • 6 luni
 • 1 an (12 luni)
 • o luna
 • o luna
 • per intrare
 • o luna
 • o luna
 • 2 saptamani
 • o luna

Preț

 • 150 lei
 • 30 lei
 • 60 lei
 • 90 lei
 • 400 lei
 • 700 lei
 • 1300 lei
 • 450 lei
 • 180 lei
 • 25 lei
 • 150 lei
 • 180 lei
 • 110 lei
 • 135 lei

Nume

Durata

Preț

Fitness

o luna

150

Fitness

o intrare

30

Fitness

o saptamana

60

Fitness

2 saptamani

90

Fitness

3 luni

400

Fitness

6 luni

700

Fitness

1 an (12 luni)

1300

Fitness cu antrenor

o luna

450

Fitness + Box(fara antrenor)

o luna

180

Box

per intrare

25

Aerobic

o luna

150

Aerobic + Fitness

o luna

180

Aerobic + Fitness

2 saptamani

110

Fitness HAPPY HOUR(07-14)

o luna

135