Tarife

Verificati tipul de acces disponibil

Descriere

 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness
 • Fitness cu antrenor
 • Fitness + Box(fara antrenor)
 • Box
 • Aerobic
 • Aerobic + Fitness
 • Aerobic + Fitness
 • Fitness HAPPY HOUR(07-12)

Durata

 • o luna
 • o intrare
 • o saptamana
 • 2 saptamani
 • 3 luni
 • 6 luni
 • 1 an (12 luni)
 • o luna
 • o luna
 • per intrare
 • o luna
 • o luna
 • 2 saptamani
 • o luna

Preț

 • 130 lei
 • 25 lei
 • 50 lei
 • 80 lei
 • 360 lei
 • 660 lei
 • 1170 lei
 • 400 lei
 • 170 lei
 • 20 lei
 • 120 lei
 • 160 lei
 • 90 lei
 • 90 lei

Nume

Durata

Preț

Fitness

o luna

130

Fitness

o intrare

25

Fitness

o saptamana

50

Fitness

2 saptamani

80

Fitness

3 luni

360

Fitness

6 luni

660

Fitness

1 an (12 luni)

1170

Fitness cu antrenor

o luna

400

Fitness + Box(fara antrenor)

o luna

170

Box

per intrare

20

Aerobic

o luna

120

Aerobic + Fitness

o luna

160

Aerobic + Fitness

2 saptamani

90

Fitness HAPPY HOUR(07-12)

o luna

90